c/ Sant Antoni de Baix, 53 08700 Igualada (Barcelona) · Tel/Fax 93 803 0434 · email magipuig @telefonica.net

HISTÒRIA

      Magí Puig - Fàbrica d'adobar pells.

L'empresa fou fundada l'any 1889 per Josep Puig Alemany. Al llarg dels anys ha anat pasant de pares a fills fins arribar al gerent actual, Salvador Puig Vidal, que forma la cinquena generació de Puig adobers.

Per la nostra empresa han passat: Josep Puig Alemany (1831 - 1911); Magí Puig Alsina (1863 - 1927); Manuel Puig Roca (1896 - 1971); Magí Puig Gubern (1932-) i  Salvador Puig Vidal (1969).

L'empresa, que sempre ha estat ubicada al mateix lloc del carrer de Sant Antoni de Baix, ha sofert moltes transformacions al llarg dels anys. A principis del segle XX es començà a mecanitzar. A partir de l'any 1955 va canviar la seva fabricació tradicional de cuiro cru i adobament vegetal de pells per a sola, per la producció de pells adobades al crom per empenya de calçat i també l'obtenció de serratges apelfats.

Actualment, produïm tota mena de materials per a marroquineria (colls, faldes i serratges) així com serratges afelpats per calçat esportiu, badanes i pergamins per encuadernació i treballs artístics, ...

Aquí teniu algunes de les persones que la formen actualment la empresa:

magi.jpg (9807 bytes)

salvador.jpg (7315 bytes)

josep.jpg (6941 bytes)

Magí Puig Salvador Puig Josep Vivar