c/ Sant Antoni de Baix, 53 08700 Igualada (Barcelona) · Tel/Fax 93 803 0434 · email magipuig @telefonica.net

EMPRESA

A Magí Puig, es realitzen moltes de les tasques relacionades amb l'adob de les pells. Desde pelar la pell que arriba amb pèl fins a pintar-la amb el color desitjat, passant per processos tant diversos com estirar, engrassar, estovar, esmerilar, medir, ...

Les nostres instalacions necessiten de la maquinària suficient per realitzar-les totes, i aquí en podeu veure algunes imatges:

bota1.jpg (9155 bytes) Les botes de pelar i adobar són de les primeres operacions que es realitzen a l'empresa.
Aquí s'estiren i s'eixuguen les pells per treure'n la màxima superfície estir.jpg (17838 bytes)
pest.jpg (14439 bytes) En aquests vidres es claven les pells i  amb aire calent s'eixuguen del tot
Segons els casos és millor assecar les pells a l'aire lliure pells.jpg (9156 bytes)
esmer.jpg (12269 bytes) Aquí s'esmerilen les pells per pulir la part de sota de la pell
Una de les últimes operacions és la de planxar. Amb aquesta operació s'aconsegueix un acabat de qualitat planxa.jpg (14865 bytes)
medir.jpg (14001 bytes) Una operació important és la de medir la superfície de la pell. Es medeix en peus quadrats. La màquina que presentem aquí es pot considerar una peça de col.leccionista